Astrofilatelie

Het verzamelen van alles wat met ruimtevaart te maken heeft op een postzegel/postwaardestuk zoals er zijn postzegels, enveloppen en vignetten. De Astrofilatelie is een aparte discipline.

Black One Penny: de eerste postzegel

De eerste gedrukte postzegel vinden we terug in Engeland (6 mei 1840), de Black One Penny. Een postzegel is Ă©Ă©n van de manieren om te betalen. De eerste postzegel had ook nog geen tanding zoals we die nu kennen. Het opzet was om Ă©Ă©n tarief te hanteren om zo meer mensen aan te zetten brieven te versturen. Het idee werd aanvankelijk geweigerd, maar eens ingevoerd in Engeland, volgden de buurlanden al snel:
Frankrijk 1 januari 1849, België 1 juli 1849, ongeveer het veertigste land op 1 januari 1852 was Nederland. Meeste landen hadden een portret van hun staatshoofd als afbeelding.

Van links naar rechts One Black Penny, koning Leopold I en koning Willem III als eerste postzegels van Engeland, België en Nederland.

Catalogus

Een overzicht van postzegels die door de posterijen is gedrukt en uitgekomen (uitgifte) worden samengevat in een catalogus. In de catalogus lees je wanneer een postzegel is uitgekomen, wat de titel is, welke nummer, bepaalde varianten bestaan, wat de postzegel waard is,


Voor BelgiĂ« wordt de ‘OfficiĂ«le Belgische postzegelcatalogus’ uitgegeven door de Belgische beroepskamer van postzegelhandelaars vzw. Deze wordt gezien als de officiĂ«le bron. Vanaf 1995 wordt er een niet-aangenomen ontwerp (NA) als cadeau gratis aangeboden bij de aankoop van een catalogus.

Er zijn ook specifieke catalogen voor bepaalde regio’s of thema’s. Bij aankoop van deze papieren catalogussen heb je via een code toegang tot een online databank.
Specifieke uitgifte van catalogussen zijn

 

Elke catalogus zal aan elke postzegel een nummer toebedelen wat gebruikt wordt voor de handel in postzegels. Aan de start van de nummer staat ook de afkorting van welke catalogus vb Yvert & Telier (Yt)

 

Ook op het internet zijn er gratis digitale alternatieven, let op deze zijn privé initiatieven zonder controle of overzicht vanuit een landsbond of andere organisatie (kan dus fouten bevatten):

 

Weet dat je in je club toegang hebt tot de meest recente papieren catalogus met bijhorende digitale toegang. Sommige bibliotheken hebben ook oudere catalogussen in hun aanbod.

Weet dat de verschillende landsbonden ook een eigen filatlistische bibliotheek hebben waar je als lid steeds welkom bent

Dag van de postzegel

Dienstpost

Dienstpost is de interne postdienst voor ambtenaren (incl. militairen niet actief aan het front). Voor Nederland wordt alle post steeds in Utrecht verzameld om dan rond te sturen. Het binnenlandsverkeer is steeds vrij van frankering. De verzending buiten de landsgrenzen is via de postdienst en daarom te frankeren.

BelgiĂ« hanteert de vermelding ‘U.V.’ in de rechterbovenhoek of ‘uitgestelde vergoeding’. De ontvanger zal instaan voor de vergoeding.

FFAP

De landsbond van Frankrijk of de Federation Francaise des Associations Philatelique

https://www.ffap.net/

FSFI

Federatie van Italiaanse Filatelistische Verenigingen Federazione fra le Società Filateliche Italiane http://www.fsfi.it/ met een eigen portaal met alles wat met filatelie te maken heeft (Italiaans)  https://www.filatelia.info/

Landbonden en federaties

FEPA

FIAF

The FIAF (Inter-American Federation of Philately) is an entity that brings together different associations and federations from countries of the American continent and Spain whose purpose is to encourage and promote Philately

http://filatelia-interamericana.com/

Aangesloten organisaties

FIP

Afbeelding9

Fédération Internationale de Philatélie.

https://www.f-i-p.ch/

De FIP is de federatie die de internationele regels overziet voor de verschillende postzegeldisiplines.

Binnen de FIP heb je verschillende afdelingen waaronder

FIP Thematic Philately Commission http://fipthematicphilately.org/ 

 

Filatelistische bibliotheken en naslagwerken

Filatlie of postzegels verzamelen vraagt zeer specifieke kennis. Er zijn over heel de wereld specifieke bibliotheken die je kan bezoek. Enkele hiervan zijn hier opgesomd. Raadpleeg zeker de website of de organisatie voor de meest recente openingstijden.

American Philatelic Society
https://stamps.org/

De APS is met leden over 110 landen de grootste non-profit organisatie van postzegelverzameleraars in de wereld. Zij zijn gestart in 1886 en hebben dan ook een van de grootste postzegelbibliotheek van de wereld, American Philatelic Research Library. Het tijdschrift dat zij uitbrengen is de Philatelic Literature Review

KNBF Bibliotheek
De bibliotheek is geopend op woensdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur. Graag van te voren bellen om een afspraak te maken.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn telefonisch te bereiken op 030 3075469 of via de mail bibliotheek@knbf.nl of info@knbf.nl

Filathome.nl
Blog met een ‘Encyclopedie’ en ‘Landen’ gedeelte  https://www.filahome.nl/postzegel-encyclopedie/

SociĂ©tĂ© Belge de l’Entier Postal / Belgische Verenging van PostWaardestukken Verzamelaars
De vereniging bezit een bibliotheek met vooral boeken en catalogi betreffende de postwaardestukken met online boeklijst. https://www.sbep-belgium.com/bibliotheek/

Niet-aangenomen ontwerp (NA)

Aan het uitgeven van nieuwe postzegels gaat een heel proces vooraf. Er wordt een thema en ontwerp gekozen. Een ontwerper maakt een aantal voorstellen of ontwerpen die bekeken worden. Het ontwerp dat de voorkeur heeft, wordt effectief gedrukt.

Een niet-aangenomen ontwerp is een voorstel of ontwerp van de tekenaar dat uiteindelijk niet wordt gedrukt. Sinds 1995 wordt een niet-aangenomen ontwerp (NA) als gratis cadeau bij de aankoop van de officiële catalogus aangeboden.

Maximumkaart

Een maximumkaart is een kaart waarbij de kaart, postzegel en stempel aan elkaar gelinkt zijn. Hierbij dient de postkaart in de reguliere handel verkrijgbaar te zijn. Dus niet specifiek voor de uitgifte zijn gedrukt. Het is mogelijk om een hele verzameling op te zetten met uitsluitend maxiumkaarten

Voor 1937 mocht men de postzegel plakken waar men wou (voor- of achterzijde). Vanaf 1937 is het verplicht om deze aan de kant van het adres de plakken

Mulready

Engeland is de bakermat voor filatelie.
Ook het eerste postwaardestuk vinden we terug, de Mulready envelop (1840). Een echte Mulready heeft onderaan de vermelding van ‘postage 1 of 2 penny, de frankering.
Het eerste postwaardestuk is dus samen uitgekomen met de eerste postzegel in Engeland (One Penny, 1840)

Foto van Delcampe verkoper Markbloxhamstampsltd, 2d Mulready Envelope with 2d Paid in Blue and Orange London Tombstone Cancels (prijs van 13 664.40 euro (12 000 pond op 15-11-2022).

Ongewenste uitgifte

Zoals elke sector zijn er mensen met slechte bedoelingen actief die vooral geld willen verdienen. Een van deze manieren is dat er landen meer postzegels uitgaven dan dat ze eigenlijk post verdeelde. In 1965 is er beslist om hiervoor een boycotte te starten om schadelijke, onrechtmagie en ongewenste uitgifte te weren uit de postzegelwereld. Er bestaat een ‘zwarte lijst’ via de FIP (Liste des timbre nuisible et abusifs publicĂ©e par la FIP). Makkelijker is om na te kijken of een land en uitgifte erkent is door de UPU.

Worden als schadelijke uitgiften beschouwd:

 1.  uitgiften of bepaalde waarden die grotendeels aan particulieren werden verkocht zodat deze zelf de prijzen konden vaststellen.
 2.  zogenaamde ‘sperwaarden’die niet vrij of alleen op speciale voorwaarden werden verkocht aan de postkantoren.
 3.  uitgiften waarop een toeslag wordt geheven van meer dan 50% van de frankeerwaarden. Uitzondering op deze regel zijn die uitgiften ten voordele van een nationale ramp of ten voordele van een nationale of internationale postzegeltentoonstelling.
 4.  zegels of velletjes die door particulieren van opdruk of perforatie zijn voorzien opdat ze op een bijzondere uitgifte zouden lijken.
 5.  uitgiften die niet via de postkantoren zijn verkocht
 6. ongetande uitgiften die tegelijk met identieke getande uitgiften te koop waren.

Dit geldt natuurlijk niet voor zegels die toevallig ongetand blijven, of voor ontwerpen en drukproeven.  Het verbod geldt voor alle uitgiften verschenen na 1 januari 1968.

 

Landaanduidingen waar alertheid bij gebonden is (zijn regio’s/Arabische Sjeikdommen, geen landen dus geen lid UPU):

 • aden-Qu’aiti State in Hadhramaut
 • Aden-Kathiri State
 • Dubai
 • Manama
 • Ras al Khaima
 • Umm al Qiwain
 • Aden-Mahra State
 • Ajman
 • Fujeira
 • Qatar
 • Sjarjah
 • Khor Fakkan
 • Nagaland
 • Occusie Ambeno
 • pabay
 • Azad Hind
 • Calf of Man
 • Sanda Island
 • Davaar
 • Panama
 • Equatoriaal Guinea
 • Togo
 • Jemen
 • Aden Upper Yafa

Een ongewenste uitgifte kan je ook herkennen dat de postzegel zeer mooi gestempeld is (bijvoorbeeld in de hoek dat de tekening nog te zien is) en dat er toch nog droge gom aanwezig is op de achterkant. Postzegels die gebruikt worden en afgeweekt zijn door een postzegelverzamelaar verliezen namelijk hun gom en kunnen dus niet meer plakken. De gom is bijgevolg nog aanwezig en ‘blink’ nog in het licht

Het stempelen en drukken wordt in vele gevallen gedaan samen met het stempelen. Wat in Polen, Hongarije, 
 is voorgekomen in de jaren 60-70. Let op in deze periode zijn nog wel degelijk gewenste uitgifte gebeurd.

Bron: Jeugdles Binkse Turnhout: ongewenste uitgifte en ‘apenlanden’ door Els Miechielsen

Omgekeerde Dendermonde

Heden worden postzegels digitaal ontworpen en gedrukt met de kans op fouten zeer klein is. Aan het begin van de 19de eeuw was dit niet het geval. Een zeer bekende drukfout is de uitgifte van het stadshuis van Dendermonde (1920). Hierbij is de drukfout gemaakt om het stadshuis in het kader van België omgekeerd te drukken (= de omgekeerde Dendermonde). Drukfouten waren toen courrant maar deze werden door een strenge procedure direct vernietigd. Bij de Omgekeerde Dendermonde is dit niet gelukt en zijn er 18 exemplaren in omloop geraakt. Eén zegel heeft de waarde van 130 000 euro.

Postmusea

Vroeger was quasi in elk land een museum gericht naar de geschiedenis van de posterij van dat land. Jammer genoeg zijn er vele doorheen de jaren verdwenen vb deze van België en Nederland. Diegene die nog bestaan en die je kan bezoeken:

Museum van de post Frankrijk https://www.museedelaposte.fr/

Studiegroepen

Filatelisten of postzegelsverzamelaars verbinden zich met elkaar rond een thema, land, discipline of zelfde interesse via een vereniging of studiegroep.

Nationaal

BePhila VZW (vroeger Pro-Post)
https://www.bephila.be/

Belgische Vereniging van Postwaardestukkenverzamelaars
http://users.telenet.be/sbep/

MDG MyStamp club
https://mystampsbelgie.be/
(Mediastamps, Duostamps en Gepersonaliseerde zegels)

Studiegroep Buzin

Société Royale Amicale Philatélique De Bruxelles (A.S.B.L.)

Studiegroep automaatzegels – KAT-ATM (studiegroep te Antwerpen)

Thematische filatelie in België: vroeger was er per provincie een themetische club. Heden er zijn er twee overgebleven KeTheFil : Kerngroep Thematische Filatelie Vlaams Brabant  en de kerngroep Wetteren

WEFIS
http://www.wefis.be/

Internationaal

Afbeelding16

L’AICAM I collezionisti di Affrancature Meccaniche
http://www.aicam.org/

Afbeelding17

Associazione Italiana Collezionisti Posta Militare e Storia Postale
https://www.aicpm.net/

Afbeelding18

A.I.D.A. Associazione Italiana di Aerofilatelia 
https://aida-aerofilatelia.org/

Association Française de Philatélie Thématique. AFPT (onderdeel van FFAP, Frankrijk)
http://themafpt.online.fr/index.php

Afbeelding20

The American Topical Association (ATA)
https://americantopical.org/

Association des Collectionneurs d’Entiers Postaux (Paris) 
ACEP

Afbeelding21

ASFN Associazione Salernitana di Filatelia e di Numismatica (Vereniging van Filatelie en Numismatiek)
http://www.filatelicisalernitani.it/

BTA
https://www.britishthematic.org.uk/exhibiting-thematic-collections/forthcoming-exhibits.htm

British Society Of Russian Philately BSRP
https://www.bsrp.org/

Berliner Ganzsachen-Sammler-Verein von 1901 
(BGSV),  (Germany)

CIFT – Centro Italiano Filatelia Tematica:
https://www.cift.club/ 

Afbeelding22

Associazione dei Collezionisti Italiani di Francobolli Ordinari CIFO
https://www.cifo.blog/

Club de Monte Carlo
https://www.monacophil.eu/ 

Deutsche Meisterschaften der Thematischen Philatelie (ex ECTP)
http://dmth.vdph.de/

FIP – FĂ©dĂ©ration Internationale de PhilatĂ©lie

FIAF – Federación Inter-americana de Filatelia
https://filatelia-interamericana.com/

FIAF Filatelia US
https://www.fiaf-filatelia.com/

FIAP – Federation of Inter-Asian Philately
https://asiaphilately.com/

Hungarian Society for Philatelic Research
http://www.mafitt.hu/fooldal/xphilen.html

Kuopio Filatelistikerho Ry (Finse postzegelclub)
https://www.postimerkkikerho.fi/

Afbeelding23

The Italy and Colonies Study Circle is a society dedicated to the study of the stamps and the postal history of the Italian area.
http://www.icsc-uk.com/

 

Afbeelding24

Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi” onlus
https://www.issp.po.it/ 
Istituto di studi storici postali “Aldo Cecchi” onlus “Aldo Cecchi” Instituut voor posthistorische studies. Tijdschrift te raadplegen via
http://docs.philateliques.free.fr/index.php

Nederlandse Vereniging van Poststukken en Poststempelverzamelaars  Po en Po
https://po-en-po.nl/

Nederlandse Academie voor Filatelie
http://nedacademievoorfilatelie.nl/

MĂŒnchner Ganszachen Verein 1902 e.V. 
(MGSV),  (Germany)

Philatelistische Arbeitsgemeinschaft Ornithologie (PAGO)
http://www.pag-o.de/

The Postal Stationery Society (UK)

Postal Stationery of Denmark 1871 – 1905

Postal Stationery Society of Australia

Luxembourg Postal Stationery

Enteros Postales Españoles

Postal stationery (Postal Cards, Envelopes and Aerograms) of Cuba

Philatelistische Arbeitsgemeinschaft Ornithologie (PAGO)
http://www.pag-o.de/de/?Home

Royal Philatelic Socity of Londen (RPSL)
https://www.rpsl.org.uk/

Royal Hispanic Academy of Philately and Postal History (RAHFeHP)
https://www.rae.es/

SBEP/BVPWV SociĂ©tĂ© Belge de l’Entier Postal – Belgische Vereniging van PostWaardestukken Verzamelaars
https://www.sbep-belgium.com/

Schweizerischer Ganzsachen-Sammler-Verein (SGSSV)
SociĂ©té Suisse des Collectionneurs d’Entiers Postaux (SSCEP)
website: www.ganzsachen.ch

Studiegroep van Afrikaans uitgifte
http://www.philafrica.be/BELGOLATRES/ 
alsook Congo
https://www.philafrica.be/CONGOLATRES/index.htm

Studiegroep Belgisch Congo
https://www.philafrica.be/SGBC/index.html

UICOS – Unione Italiana Collezionisti Olimpici e Sportivi
https://www.uicos.org/

United Postal Stationery Society (USA). 
UPSS
Deze site van de grootste PW vereniging ter wereld werd aan gemaakt.
Tweemaandelijks tijdschrift: “Postal Stationery”,

Vereniging USA en Canada Filatelie
http://www.usca.nl

Vereniging van Postzegelverzamelaars “Gouda”
https://postzegelverzamelaars-gouda.nl/

Tijdschrift

Nationaal

Belgaphil: kwartaaltijdschrift vanuit de KLBP digitaal te raadplegen via
https://www.klbp.be/magazine.php

De Postzegel

Les CongolĂątres
https://www.philafrica.be/CONGOLATRES/index.htm

Les BelgolĂątres
https://www.philafrica.be/BELGOLATRES/bulletins.htm

Le Maghrebophila
https://www.philafrica.be/MAGHREBOPHILA/index.htm

LPB Magazine
https://www.academiebelgium.be/nl/lpb-magazine/

Themaphila
https://www.themaphila.be

Internationale tijdschriften

Balasse  (tot 1986) Gedurende bijna 50 jaar het belangrijkste tijdschrift over traditionele filatelie en postgeschiedenis in België en waar je veel info in terugvinden die je ergens niet vindt. Deze is te raadplegen vanuit het privé initiatief
http://docs.philateliques.free.fr/index.php

Boletín de la Comisión Temåtica de la Federación Española de Sociedades Filatélicas.
http://www.fesofi.es/libros-temas-filatelicos-2/

FEPA News
https://fepanews.com/

Federacion Espanola de Sociedades Filatelicas FESOFI
http://www.fesofi.es/publicaciones-1-general/

Gouda Post
https://postzegelverzamelaars-gouda.nl/goudapost/

Hungarian Society for Philatelic Research
http://www.mafitt.hu/fooldal/xphilen.html

Afbeelding28

 Il postalistaOnline magazine over filatelistische cultuur en postgeschiedenis
https://www.ilpostalista.it/

L’arte del francolbollo Italiaans
https://www.unificato.it/larte-del-francobollo-n109-news/

L’echo de la Timbrologie (Filatelie, macrofililie, postkaarten sinds 1887)  
http://echo-de-la-timbrologie.com/store/index.php

Maandblad Filatelie: Nederlands tijdschrift te raadplegen (al dan niet voor abonnees) via
https://www.maandbladfilatelie.nl/

United States Post Office Publications
https://stampsmarter.org/learning/home_USPOD.html

The Canadian Philatelist
https://rpsc.org/tcp/cpresults.php

The London Philatelist (LP)
https://www.rpsl.org.uk/The_London_Philatelist/LP_Digital_Edition

Thema: Nederlands tijdschrift voor thematische filatelie vanuit de
Nederlandse Vereniging voor de Thematische Filatelie, hebben een Digitale bibliotheek
https://www.nvtf.nl/bibliotheek&jaartal=&thema=13

Tentoonstellingen: types

Meer informatie en bron: https://klbp.be/reglement.php

Filatelistische tentoonstelling

Een filatelistische tentoonstelling is elke in België gehouden tentoonstelling van alles wat tot de filatelie behoort, in zoverre ze georganiseerd wordt in overeenkomst met de bepalingen van onderhavig reglement.

Tentoonstelling met wedstrijdkarakter

Een tentoonstelling met wedstrijdkarakter bevat een groep inzendingen die door een jury worden beoordeeld met het oog op een toe te kennen bekroning. Een tentoonstelling zonder wedstrijdklasse is een propagandatentoonstelling

Tentoonstellingen met een beginnersklasse

Onder tentoonstellingen met beginnersklasse verstaan we deze waarbij de inzendingen bij wijze van voorbereiding op tentoonstellingen met wedstrijdkarakter door een erkende jury bekeken worden.

regionale tentoonstellingen

Regionale tentoonstellingen zijn tentoonstellingen met wedstrijdkarakter en waarbij voor Ă©Ă©n of meer disciplines kan worden ingezonden door leden van bij de K.L.B.P. aangesloten verenigingen uit alle provincies.

nationale tentoonstellingen

Een nationale tentoonstelling is een tentoonstelling met wedstrijdkarakter waarbij de leden van alle verenigingen die bij de K.L.B.P. aangesloten zijn, hun verzameling mogen inzenden. Voorwaarde is dat ze aan de toelatingseisen van art.7 voldoen. Nationale tentoonstellingen kunnen op basis van een multilateraal akkoord opengesteld worden voor de leden van die buitenlandse federaties die de overeenkomst ondertekend hebben.

internationale tentoonstellingen

Internationale tentoonstellingen staan open voor de leden van alle federaties die bij de F.I.P. en/of de F.E.P.A. aangesloten zijn. Ze dienen georganiseerd te worden volgens het Algemeen Reglement voor Tentoonstellingen van de F.I.P. (GREX) of het Algemeen Reglement voor Tentoonstellingen van F.E.P.A. (FEGREX) en het bijzondere reglement van de internationale tentoonstelling. (IREX)

Thematische postzegelboekjes

Deze boekjes mogen met mate opgenomen worden in een tentoonstelling. Wees terughoudend maar als je er iets goed van kunt gebruiken, kan het wel. Overdaad schaadt natuurlijk. De boekjes zijn officiële boekjes van bpost dus van een postdienst waarvan het thema, data en frequentie van uitgifte niet gepland zijn. Je kan een abonnement nemen op deze uitgifte. Het is dan ook een vorm van persoonlijke postzegels in een postzegelboekje (en staan dus niet in de catalogus).

Bron: Jan Cees Van Duin – Mag ik dit stuk wel of niet opnemen? – 93-2 Thematische postzegelboekjes van ‘bpost’. Thema (Tijdschrift voor thematische filatelie Nederland) – Jaargang 35 – Februari 2022 (1)

 

Afbeelding29
Toeslagzegel (+5F) 1973 België, het Rode Kruis

Gelegenheidszegels

Goede doelen zijn continu op zoek naar inkomsten. Naast de klassieke fysieke acties (een wafelverkoop zoals we nu ook nog kennen) kunnen zij ook via een toeslagzegel aan inkomsten geraken. Hierbij betaal jij als verder een klein extra, een toeslag, die integraal naar het goede doel gaat. Het Rode Kruis gaf bijna jaarlijks een uitgifte uit.
Voor de duidelijkheid staat de toeslag als ‘+’ bedrag op de postzegel. Bijvoorbeeld in 1973 diende je 20F te betalen voor een gewone verzending. Wil je het Rode Kruis steunen, kocht je de toeslagzegel zijnde deze van 25F. 20 F voor de verzending en 5F voor het Rode Kruis.

Veldpost

Veldpost is de postdienst voor militair personeel aan het front die contact willen houden met het thuisfront. Veldpost bestaat nog steeds, net zoals grote bedrijven een intern postverkeer hebben. Veldpost is het beste kent door de mogelijkheid van beroepsmilitairen in dienst van de overheid te laten communiceren met familie in vrienden. Veldpost gaat steeds om actieve militaire die van een front naar huis (en terug) mailverkeer hebben. Je kan veldpost herkennen via de afstempeling ‘SM’ wat staat voor ‘Service Militair’. Veldpost bestaat uit 3 elementen:

 • Ontwaardingstempel, vaak enkel een datum
 • Administratiestempel: stempel voor interne communicatie, geen postaal elementen
 • Een stukje reclame van het bedrijf die instaat voor de kaarten. Dit laatste element varieert land per land

Veldpost was ofwel geheel privaat of in samenwerking met de officiële postdienst.

Voor de ervaren filatelisten is het een meerwaarde om de administratieve stempel, dat vaak het logo van het regiment of eenheid bevat, te kunnen linken aan het thema en te verklaren. Ook al is het niet postaal, het laat je filatelistische kennis zien.

 

Uitgifte of uitgave

Een uitgifte is een moment dat een nieuwe postzegel wordt uitgeven en dus aangekocht kan worden.

Via Philanews of de website van Bpost kan je de uitgiftes in België volgen.

Alle uitgifte worden samengevat in een catalogus.

In de ‘Postzegel’ is Ă©Ă©n van de rubrieken een overzicht van de nieuwe uitgifte of uitgave.

Universal Postal Union UPU

https://www.upu.int/en/Universal-Postal-Union/About-UPU/Member-Countries Landen die lid zijn van de UPU zijn aangesloten met een erkende postdienst en mogen bijgevolg gebruikt worden in tentoonstellingen met wedstrijdkarakter
LET OP een bepaalde uitgifte van een erkent land kan steeds als schadelijk worden aanzien. Kijk hiervoor in de cataloog. Een land of regio die niet voorkomt in deze lijst is vaak geen erkent land en/of geeft geen erkende postale uitgifte uit (zijnde bruikbaar voor internationale post).

WWF-uitgifte

Het WWF heeft over heel de wereld postzegels uitgebracht om dieren en planten die in nood zijn, extra aandacht te geven. Deze postzegels worden aangeduid met de WWF-panda. Je kan je specifieke richten tot het verzamelen van enkel en alleen van dit type uitgifte of postzegels.

wwf
Maandblad
dpz-admin

De nieuwe website van KVBP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi

Lees meer »
Veilingen
dpz-admin

Hallo wereld!

Welkom bij WordPress. Dit is je eerste bericht. Bewerk of verwijder het en start dan met schrijven!

Lees meer »

Privacybeleid

Lorem ipsum dolor

sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor

sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor

sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor

sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor

sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.